:. ระบบน้ำเหลือง .:

posted on 21 Aug 2008 22:25 by iamblueblood

ระบบน้ำเหลือง (lymphatic system)

 

 

คือ น้ำเหลือง หลอดหรือท่อน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง รวมทั้งม้าม ต่อมทอนซิล และไทมัส

หน้าที่ : กรองเลือด สร้างเม็ดเลือด ช่วยป้องกันโรค และคืนโปรตีนกลับสู่หลอดเลือด

ระบบน้ำเหลือง ได้แก่

 

ท่อน้ำเหลืองใหญ่ thoracic duct
ต่อมทอนซิล tonsil
ต่อมไทมัส thymus
ต่อมน้ำเหลือง lymph nodes
ม้าม spleen
ท่อน้ำเหลือง lymph vessels
เป็นต้น  

 

 ระบบน้ำเหลืองเป็นระบบลำเลียงสารต่าง ๆ ให้กลับเข้าสู่เส้นเลือด โดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็ก ระบบน้ำเหลืองจะไม่มีอวัยวะสำหรับสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย น้ำเหลือง ( Lymph ) ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) และอวัยวะน้ำเหลือง ( Lymphatic organ )
ก. น้ำเหลือง ( Lymph ) ส่วนประกอบของน้ำเหลืองคล้ายกับในเลือดแต่ไม่มีเม็ดเลือดแดง เป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์หรือรอบ ๆ เซลล์ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ ในน้ำเหลืองจะมีโปรตีน โมเลกุลเล็ก เช่น อัลบูมิน และสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ เช่น ก๊าซ น้ำ น้ำตาลกลูโคส
ข. ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) เป็นท่อตันมีอยู่ทั่วร่างกายมีขนาดต่าง ๆ กัน มีลักษณะคล้ายเส้นเลือดเวน คือมีลิ้นกั้นป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลือง
น้ำเหลืองไหลไปตามท่อน้ำเหลือง โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ
- การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่จะไปกดหรือคลายท่อน้ำเหลือง
- ความแตกต่างระหว่างความดันไฮโดรสเตติก ซึ่งท่อน้ำเหลืองขนาดเล็กมีมากกว่า ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ
่ - การหายใจเข้า ซึ่งไปมีผลขยายทรวงอกและลดความดันทำให้ท่อน้ำเหลืองขยายตัว 
ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่มี 2 ท่อที่สำคัญคือ
- ท่อน้ำเหลืองทอราซิก (Thoracic duct ) เป็นท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่รับ น้ำเหลืองจากส่วนต่างๆของร่างกาย ยกเว้นทรวงอกขวาแขนขวาและส่วนขวาของหัวกับ คอ เข้าเส้นเลือดเวน แล้วเข้าสู่เวียนาคาวาก่อนเข้าสู่หัวใจ อยู่ทางซ้ายของลำตัว
- ท่อน้ำเหลืองทางด้านขวาของลำตัว ( Right lymphatic duct ) รับน้ำเหลืองจากทรวง อกขวาแขนขวา และส่วนขวาของหัวกับคอเข้าเส้นเลือดเวน แล้วเข้าสู่เวียนาคาวา เข้าสู่หัวใจ จากนั้นน้ำเหลืองที่ อยู่ในท่อน้ำเหลือง จะเข้าหัวใจปนกับเลือดเพื่อลำเลียงสารต่างๆต่อไป
ค. อวัยวะน้ำเหลือง ( Lymph organ ) อวัยวะน้ำเหลืองเป็นศูนย์กลางในการผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลก ปลอมประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล ม้าม ต่อมไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่ที่ลำไส้
- ต่อมน้ำเหลือง ( Lymph node ) พบอยู่ระหว่างทางเดินของท่อน้ำเหลืองทั่วไปในร่าง กายลักษณะเป็นรูปไข่ กลม หรือรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร จะมีท่อน้ำเหลืองเข้าและท่อน้ำ เหลืองออกภายในเต็มไปด้วยเม็ดเลือดขาวชนิดโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองให้สะอาดทำลาย แบคทีเรีย และทำลายเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในวัยชรา
- ต่อมทอนซิล ( Thonsil gland ) เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองมีอยู่ 3 คู่คู่ที่สำคัญอยู่ รอบๆหลอดอาหาร ภายในต่อมทอนซิลจะมีลิมโฟไซต์ทำลายจุลินทรีย์ที่ผ่านมาในอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดอาหารและ กล่องเสียงถ้าต่อมทอนซิลติดเชื้อจะมีอาการบวมขึ้น เรียกว่า ต่อมทอนซิลอักเสบ
- ม้าม ( spleen ) เป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุด มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายไม่มีท่อน้ำ เหลืองเลย สามารถยืดหดได้ นุ่มมีสีม่วง อยู่ใกล้ๆกับกระเพาะอาหารใต้กระบังลมด้านซ้าย รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ภายในจะมีลิมโฟไซต์อยู่มากมาย ม้ามมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดในระยะเอ็มบริโอในคนที่คลอดแล้วม้ามทำหน้าที่
1. ทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้ว
2. สร้างเม็ดเลือดขาว พวกลิมโฟไซต์ และโมโนไซต์ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่เข้า ไปในกระแสเลือด
3. สร้างแอนติบอดี
4. ในสภาพผิดปกติ สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือด
- ต่อมไทมัส ( Thymus gland ) เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ตอนอายุน้อย และถ้าอายุมากจะเล็ก ลงและฝ่อในที่สุด เป็นต่อมไร้ท่ออยู่ตรงทรวงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจ ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟไซต์ T มีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคและสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายจากผู้อื่นด้วย

เพิ่มเติม :
http://www.phatthalung.police.go.th/kaochaison/dl/WEBBlO/pymphatic%20system.html( 9 มิถุนายน 2549)
http://www.healthymanual.com/sickness.asp?content_id=106( 10 กรกฏาคม 2549)
http://www.thaihealth.net/h/article521.html ( 1 สิงหาคม 2549)
http://classroom.psu.ac.th/users/cprapapo/Technic2/urine.htm( 29 สิงหาคม 2549)
http://web1.dara.ac.th/karuna/Section/section1/section1_4_3.htm( 8 กรกฏาคม 2549)
http://student.nu.ac.th/u46410239/lesson%205.htm( 3 สิงหาคม 2549)
http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/transfersys.php(1 สิงหาคม 2549)
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=19762&page=1 (11 กรกฏาคม 2549)

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ขอบคณครั บๆ

#1 By ท่อตัน (118.172.60.149) on 2009-01-08 19:48

ดเดเดเsad smile

#2 By กดหก (118.172.175.12) on 2009-06-23 19:29

เก่งเนอะquestion

#3 By (118.172.175.12) on 2009-06-23 19:29

ผมอยากรู้ว่าในร่างกายมีต่อมนำเหลืองกี่ต่อมและที่ไหนบ้างอะครับ ช่วยหน่อยครับต้องทำรายงาน

#4 By Potter (203.172.252.202) on 2009-06-24 11:53

#5 By (125.24.128.4) on 2009-07-09 18:54

...EEEEEEEEEEEE.....MMMMMMMMMMMMMMMMMM....double wink

#6 By FrAm (202.149.25.234) on 2009-07-13 18:46

อยากให้ตัวหนังสือตัวใหญ่กว่านี้

#7 By nut (203.172.199.250) on 2009-07-16 09:57

ok มากเลยคับ big smile

#8 By (203.156.68.15) on 2009-08-09 12:20

ขอภาพหน่อยนะbig smile

#9 By s.t.family (125.27.184.46) on 2009-08-18 19:25

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile big smile big smile sad smile angry smile tongue cry wink surprised smile question embarrassed cry double wink

#10 By (110.49.40.41) on 2009-09-08 21:50

ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลดีๆนะคะ

#11 By (115.67.12.40) on 2009-11-14 19:18

#12 By ฝน (118.175.31.130) on 2009-12-28 11:25

#13 By ทา (110.49.175.42) on 2010-02-05 18:17

sad smile sad smile sad smile angry smile tongue tongue embarrassed

#14 By (118.175.188.183) on 2010-02-09 11:30

sad smile sad smile sad smile angry smile tongue tongue embarrassed embarrassed

#15 By konankung (118.175.188.183) on 2010-02-09 11:31

sad smile sad smile sad smile angry smile tongue tongue embarrassed embarrassed

#16 By konankung (118.175.188.183) on 2010-02-09 11:31

ห่วยวะแมร่งไม่มีไรเลยเอาเยอะกวาสนี้

#17 By โจ้ (118.173.31.177) on 2010-02-14 18:55

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile question tongue embarrassed surprised smile double wink

#18 By (110.49.66.249) on 2010-02-14 20:23

big smile big smile big smile

#19 By (110.49.66.249) on 2010-02-14 20:23

ขอบคุนนนนนนนนนนนนนนนนนนนopen-mounthed smile confused smile sad smile tongue question surprised smile double wink

#20 By (110.49.66.249) on 2010-02-14 20:23

veryquestion

#21 By the one (124.157.234.207) on 2010-02-19 10:55

ขอบคุณนะ

#22 By juy (203.172.212.2) on 2010-02-19 15:05

thank youคร่า double wink

#23 By จังกี้ (118.175.129.60) on 2010-02-20 11:18

#24 By (118.172.210.133) on 2010-02-21 22:00

หุหุ

#25 By ม่ายบอก (180.180.210.161) on 2010-04-22 18:21

เนนก

#26 By ฟืฟไฟ (110.49.4.183) on 2010-05-18 17:03

อ่านแล้วเหนื่อตัวเล็ก ไม่ค่อยรู้เรื่องเพ่งมองตาจะถลนอยู่แล้ว

#27 By keemmi (115.87.20.229) on 2010-05-22 20:40

อ่านแล้วเหนื่อตัวเล็ก ไม่ค่อยรู้เรื่องเพ่งมองตาจะถลนอยู่แล้ว

#28 By keemmi (115.87.20.229) on 2010-05-22 20:43

เว็บนี้ดีมากๆbig smile

#29 By LEKKER (110.49.163.173) on 2010-05-25 19:38

ขอบคุณคร้าาาาาาาาาาา ช่วยได้เยอะเรย

#30 By Joo Yoen (125.26.152.30) on 2010-06-13 14:10

ขอบคุงคะquestion question question question big smile big smile

#31 By Sundew (125.26.102.187) on 2010-06-17 19:16

หุๆๆๆ

#32 By (117.47.125.12) on 2010-06-19 12:04

ไม่มีอะไรembarrassed

#33 By (125.24.210.166) on 2010-06-21 18:18

หั้ยความรูดั้ยดีค่ะ surprised smile

#34 By เด็กเรียน (124.122.96.137) on 2010-07-04 20:18

Inw มากครับ

#35 By (124.120.131.46) on 2010-07-08 20:15

555+

#36 By (125.26.109.140) on 2010-07-09 04:12

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ

#37 By ked (115.67.171.14) on 2010-07-10 10:03

55555++++ฮิฮิฮิ

#38 By pan (110.164.234.83) on 2010-07-10 11:25

sad smile embarrassed cry

#39 By pan (110.164.234.83) on 2010-07-10 11:26

รักนะ

#40 By (118.172.140.166) on 2010-07-11 16:58

ต่อมทอนซินมีกี่คู่ใครรู้ช่วยตอบทีค่ะ

#41 By (125.25.178.83) on 2010-07-14 10:45

big smile ขอบคุณค๊าบ

#42 By Aonza 005 (58.9.139.187) on 2010-08-03 19:48

ดีมากๆๆๆๆๆๆopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile cry

#43 By น้อง (119.31.121.67) on 2010-08-15 12:03

งง

#44 By (115.87.40.90) on 2010-08-31 20:10

ชอบมากเลยค่ะมรีสาระด้วยsad smile

#45 By sabitong (203.172.201.52) on 2010-09-08 14:14

#46 By (203.113.16.50) on 2010-09-14 15:15

embarrassed double wink

#47 By (182.93.184.86) on 2010-09-15 11:22

#48 By naluk (61.19.114.42) on 2010-09-15 11:53

confused smile ก่อดี

#49 By naluk (61.19.114.42) on 2010-09-15 11:54

ควรเพิ่มเนื้อหาให้เยอะมากๆหน่อยถึงจะได้ดีเนื้อหาก็จะต้องละเอียดbig smile big smile

#50 By kaimook (118.172.225.4) on 2010-09-15 14:02